Korn bliver til mel

Q8xck5wwfbjp5il0dgwo

Naturen og vejret har stor indflydelse på denne proces. Det er jo ikke noget vi som mennesker kan bestemme over eller forudse -  så landmændene er, som de første, meget afhængige af sol og regn, kulde og varme.

Såning

Korn, der sås om efteråret, kaldes vintersæd. Det er først og fremmest rug og det meste af hveden. På den måde når frøet at spire, inden det bliver vinter, hvor væksten går i stå. 

Lige så snart forårssolen begynder at varme, vokser planten videre. Det gør, at den får længere tid at vokse i end byggen og havren, som først sås til foråret, fordi de ikke kan tåle vinterens kulde. Det kaldes for vårsæd.

Small gk8rpy3tdll4z1exgypa
Small fqmlbujjtnmgojll3fts

Sådan gror planten

Når et frø bliver sået i jorden, begynder det at suge vand. På frøet sidder et lille kim, som begynder at spire og slå rod, når det bliver fugtigt. Den lille spæde plante lever i begyndelsen af frøhviden, som i korn er den del af frøet, vi maler til hvidt mel. Rødderne vokser nedad, mens spiren vokser opad. 

Når den kommer op over jordoverfladen, suger planten næringsstoffer op fra rødderne. Plantens blade indeholder nogle små grønne korn, som opsuger den luftart, der hedder kuldioxid. De grønne korn kan omdanne kuldioxiden og vandet fra rødderne til sukker. Det er det, planten lever af. I den proces er ilt en del af fotosyntesen. Så udover at skabe sin egen næring, producerer planten samtidig ilt, mens den vokser. Ilten er nødvendig, for at dyr og mennesker kan leve.

Høstning

Når kornet er vokset op og er modnet, skal det høstes. Det sker i de sene sommermåneder, hvor kornmarkerne har skiftet farve fra grøn til gul. Når man høster, skærer man først kornplanten af. Det hedder at meje. Herefter skal kernerne skilles fra resten af planten. Det kalder man at tærske. 

Stråene, som bliver tilbage, bliver til halm. Det bruges f.eks. som foder og strøelse under dyrene i stalden. Til sidst bliver kernerne renset. Så er de klar til møllen. I dag foregår det hele med en mejetærsker. Det er en stor selvkørende maskine, der mejer og tærsker kornet på én gang og til sidst fylder kernerne i en tank.

Small rpdstr6kx3ehgi3d6wlr
Small fzassn6xte1lqx8knkyb

Mølleriet

Tanken transporteres til mølleriet og pumpes ned i en kæmpesilo for at blive forarbejdet. Kornet løber fra store kornsiloer direkte ned i mølleriet og føres gennem rør fra den ene maskine til den anden, hvor kornet bliver renset, malet og sigtet.

Først skal kornet renses. For selv om kornet er næsten rent, når det kommer til møllen, skal de sidste rester af avner, fremmede frø og andre urenheder fjernes. Det sker blandt andet ved at rense kornet.

Så skal kornet valses. Det foregår i en valsestol, hvor skallen rives af kornet. Så bliver den rensede kerne malet til mel. At male korn betyder i virkeligheden at knuse det. Til sidst skal det hele sigtes. Det foregår i plansigten, hvor materialet sigtes igennem forskellige sigter og sorteres efter størrelse. 

Forskellige typer mel

De forskellige meltyper bestemmes af, hvilken kornsort der er brugt, og hvor meget af kornets skal, der er tilbage i melet. Kornsorten og den efterfølgende behandling har stor betydning for fiberindholdet. 

Small bzsfwnkwu79bvfmgaxxl